Side / Om Oss

Om Oss

Randi og Reidar Beck begynte som
lokale oljeforhandlere for Norske Fina AS i 1963.


Distriktet var Østre Toten, men utviklet seg raskt til å gjelde Vestoppland og Feiring.

1983 ble sønnen Frank med og 1991 ble firmaet omdannet til aksjeselskap, Reidar Beck & Sønn AS

2001 Ble det fusjon med Norske Shell AS vi ble medeiere med Hernes varme AS på Lillehammer.

Litt senere ble Erik Olstad med og fungerer som salgsdistributør, hovedsakelig i Gjøvikregion.

I dag består firmaet av 3 personer.
Erik Olstad som er daglig leder.
Fakturering og regnskap utføres eksternt.
Frank Beck og Tor Dokke som sjåfører.

Reidar Beck & Sønn AS

Org. nr: 956 932 742
Industrivegen 20
2850 Lena

Telefon: 61 16 34 18
Epost: postrb@oljesenter.no
Powered by Dynasite 1.3